Vintage Polaris Brake Line Kit Clear with elbow 5420099