Vintage Polaris Brake Line Kit Black with elbow 5420099